Reklama lieku Synflorix® pre verejnosť

Synflorix® je pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka (adsorbovaná) viazaná na lekársky predpis, ktorá je plne hradená zo zdravotného poistenia v zmysle očkovacieho kalendára. Pred podaním vakcíny Synflorix® si pozorne prečítajte písomnu informáciu o lieku, ktorú nájdete na www.gsk-kompendium.sk. O použití vakcíny a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom. Kontakt pre prípad hlásenie nežiaducich účinkov: sk-safety@gsk.com. Reklamný materiál určený laickej verejnosti ako sučasť očkovacej kampane schválenej MZSR č.: 03/2016-OF, SK/VAC/0030/16.

Synflorix®

vakcína proti pneumokokom

poskytuje ochranu pred závažnými ochoreniami vyvolanými pneumokokmi u dojčiat a malých detí.Chráni proti tým typom pneumokoka, ktoré deti do 5 rokov v Európe často ohrozujú, vrátane sérotypu 19A. Synflorix® má preverenú účinnosť a bezpečnosť v rozsiahlych klinických sledovaniach po celom svete, ktoré prebiehali aj v Česku a na Slovensku. Najčastejšie pozorované reakcie po očkovaní Synflorixom® sú podráždenosť a začervenanie v mieste vpichu.Väčšina týchto reakcií je mierneho stupňa a netrvá dlho. Bezpečnosť vakcíny Synflorix® sa hodnotila aj u predčasne narodených detí.

Synflorix® je registrovaný vo všetkých štátoch Európy i v mnohých ďalšch krajinách sveta a je súčasťou plošného či hradeného očkovania, napríklad v Rakúsku, Českej republike, Holandsku, Švédsku, Fínsku, Nemecku či v Brazílii.

Očkovanie Synflorixom® v hodnote 114,46 EUR hradia
v plnej výške všetky zdravotné poisťovne.

Môžete tak efektívne investovať financie do ďalšej prevencie vášho dieťatka vo forme doplnkového očkovania. Vakcína Synflorix® sa môže podávať súčasne s hexavakcínou i s vakcínou proti rotavírusom.

Mýty a fakty o očkovaní proti pneumokokom

Mýtus č.1

Pneumokoky spôsobujú ľahké a nie priliš časté ochorenia.

Niektoré kmene pneumokokov majú schopnosť preniknúť do centrálneho nervového systému alebo krvného obehu,
napadnúť ďalšie orgány a spôsobiť závažné život ohrozujúce ochorenia, ako je zápal mozgových blán a otrava krvi.
Okrem toho môžu byť aj pôvodcom zápalu pľúc či akútneho zápalu stredného ucha, čo je časté detské ochorenia.

Mýtus č.2

Pneumokokové očkovanie neposkytuje ochranu
pred závažnými ochoreniami vyvolanými pneumokokmi.

Pneumokokové infekcie môžu byť vyvolané rôznymi sérotypmi týchto baktérií a byť rôzneho stupňa závažnosti.
Synflorix® je vakcína, ktorá pomáha chrániť práve pred najzávažnejšími formami pneumokokových ochorení,
ako je zápal mozgových blán, otrava krvi a zápal pľúc.

Mýtus č.3

S očkovaním proti pneumokokom
je lepšie počkať až bude dieťatko staršie.

Pneumokokové ochorenia ohrozujú najviac deti v prvom roku života.
Preto je dôležité zahájiť očkovanie včas a dodržať predpísanú schému očkovania.

Mýtus č.4

Očkovanie proti pneumokokom je drahé.

Kompletné očkovanie Synflorixom® pozostáva z troch dávok v celkovej hodnote 114,46 EUR.
Zdravotné poisťovne ho hradia v plnej výške.

Mýtus č.5

Očkovanie proti pneumokokom môže mať
negatívny vplyv na ďalšie súčasne podávané detské vakcíny.

Vakcína Synflorix® sa môže podávať súčasne s inými bežne používanými očkovacími látkami pre deti,
ako je napr. kombinovaná hexavakcína či vakcína proti rotavírusom.
Tieto vakcíny vyvinula farmaceutická spločnosť GSK, ktorá je svetový líder vo výskume,
vývoji a výrobe očkovacích látok s viac ako 60 ročnou tradíciou.

Ako postupovať pri očkovaní dieťatka
Prevencia proti pneumokokovým ochoreniam je očkovanie.

Na Slovensku je očkovanie proti pneumokokom povinné a vykonáva sa podľa očkovacieho kalendára v 3., 5. a 11. mesiaci života dieťaťa. Na dostatočnú a dlhodobú ochranu je potrebné absolvovať kompletné očkovanie v stanovených intervaloch.

Je dobré sa na očkovanie vopred pripaviť, tzn. obliecť dieťatko do voľných pohodlných vecí, informovať pediatra o akýchkoľvek ťažkostiach dieťatka ešte pred očkovaním, neodchádzať počas očkovania od dieťatka, po očkovaní zostať v dosahu lekára cca 30 minút.

Účinnosť a bezpečnosť vakcíny Synflorix® je preverená v rozsiahlych klinických sledovaniach po celom svete, ktoré prebiehali aj v Česku a na Slovensku.

Najčastejšie reakcie po očkovaní Synflorixom® sú podráždenosť dieťatka a začervenanie v mieste vpichu.Väčšina týchto reakcií je mierneho stupňa a netrvá dlho.